هیچ چیزی خلق نمی شود مگر اینکه یک بخش فیزیکی داشته باشد . ربات ها هم از این قاعده جدا نیستند . از قدیم تر ها به طراحی چیزهای متحرک می گفتند مکانیک . مکانیک علم ساختن است . طراحی کردن ، ساختن و به هم وصل کردن قسمت های مختلف برای اینکه یک کار انجام شود . در این قسمت شما یاد می گیرید چطور بدنه یک ربات را آماده کنید .

!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.