یک ربات شاد بدون داشتن اعصاب درست و حسابی ، خوب کار نمی کنه ! پس باید یاد بگیریم چطور شبکه عصبی ربات رو طراحی کنیم و ببندیم .
الکترونیک ربات ، مثل شبکه ای از عصب ها عمل می کنه و پیام ها رو به مغز ربات می فرسته . اینجا به شما یاد میدیم چطور اعصاب ربات رو بفهمید ، طراحی کنید و بسازید .

!

محصولی یافت نشد.

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.